My dearest Dad & Mom by Your Children – chodole

My dearest Dad & Mom by Your Children

Posted by Thanh Mai on

Campaign quảng cáo mới nhất của công ty MetLife, với sự giúp đỡ của Agency  Isobar và Dentsu (Nhật Bản) khiến bạn phải rơi nước mắt. 
Đề mục của campaign "Bố Mẹ yêu quý nhất của con" được dựa trên ý tưởng cho rằng "sư an toàn được gắn kết hơn với gia đình". Và không có ý tưởng nào tốt hơn, khi nhưng người thật hiện các đoạn phim đó chính là những người con thân yêu của mình. 

 

 


Older Post Newer Post

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One