90s Forever – chodole

90s Forever

Posted by Gillian Dinh on

"Chiếc máy đang ngâm nga bài gì"  là một dự án do nghệ sĩ Martin Backes thực hiện cùng một cỗ máy. Chiếc máy này sẽ phát ra âm thanh ngân nga dựa trên giai điệu những bài hát đình đám của những năm 90s của Whitney Houston và Celine Dion. Không chỉ thể hiện giai điệu, chiếc máy còn bắt chước theo cường độ to hay nhỏ dựa trên cảm xúc của bài hát.


 

Source: www.booooooom.com


Older Post Newer Post

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One