Love City - Europe – chodole

Love City - tag du lịch / Travel Tag

Love City - tag du lịch / Travel Tag
Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Map - Saigon
 1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
 • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
 • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
 • ID Tags can be personalized - Mr & Mrs or the kids - Use them for the whole family
 • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
 • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
90.000₫
Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Map - Hanoi
 1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
 • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
 • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
 • ID Tags can be personalized - Mr & Mrs or the kids - Use them for the whole family
 • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
 • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
90.000₫
Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Nha Trang
  1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
  • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
  • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
  • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
  • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
  90.000₫
  Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Map - Dalat
   1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
   • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
   • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
   • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
   • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
   90.000₫
   Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Vung Tau
    1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
    • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
    • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
    • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
    • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
    90.000₫
    Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Vinh Long
     1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
     • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
     • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
     • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
     • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
     90.000₫
     Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Buon Ma Thuot
      1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
      • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
      • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
      • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
      • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
      90.000₫
      Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Ben Tre
       1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
       • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
       • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
       • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
       • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
       90.000₫
       Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Map - Little Saigon, California
       1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
       • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
       • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
       • ID Tags can be personalized - Mr & Mrs or the kids - Use them for the whole family
       • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
       • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
       90.000₫
       Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Map - Danang
        1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
        • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
        • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
        • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
        • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
        90.000₫
        Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Vinh
         1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
         • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
         • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
         • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
         • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
         90.000₫
         Travel tag cho túi xách/balo du lịch in hình Love City Vietnam - Tuy Hoa, Phu Yen
          1. Điểm nhấn cho vali/túi xách của bạn khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài. Đặc biệt customize in tên phía sau và hình bạn muốn nên travel tag của ChoDoLe cũng có thể là một món quà đầy ý nghĩa cho những đứa bạn đam mê du lịch, phượt thủ dài ngày. Type: Luggage Tag Chất liệu: gỗ ép, 1 mặt in nhiệt. Features: hình chữ nhật, gọn nhẹ Kích cỡ: dài x rộng ( 9.4cm x 6cm) Note: vì in nhiệt, nên màu in của hình thật có thể khác với màu in của hình trên website.
          • Luggage Tags, brightly colored - Easily spotted from far away or on an airline baggage carousel
          • Versatile design - Great for your backpack, tote, suitcase.
          • Ultra Lightweight & Made from High Quality Press Wood Material- Fits virtually all luggage holders & loops
          • Helps protect against lost or stolen luggage - One less thing to worry about when traveling!
          90.000₫

          Scroll To Top

          params.svg
          Panel Tool
          Float header
          Float topbar
          Default Boxed Large Boxed Medium
          Header Default Header One