Chính sách bán sỉ – chodole

Chính sách bán sỉ

Từ tháng 3/2021: 

Chodole sẽ chính thức bắt đầu mô hình bán sỉ. Có 2 hình thức:

1. Áo có sẵn trên web của Chodole.

2. Áo có sẵn của Chodole với hình in customize của khách.

 

Chính sách chi tiết:

A- Đối với các áo có sẵn trên web. 
Order đầu tiên : 30 áo (nhiều mẫu khác nhau)
Mức giá chiết khấu -40% 

Các order tiếp theo -
  3-10 áo chiết khấu -35% .
  Trên 10 áo chiết khấu -40%

Nên thích hợp cho các bạn ít vốn, mua trước mẫu và order thêm khi có order trên mạng.

- Làm viêc qua Zalo, Whatssapp.  Thời gian trả hàng 1,2 ngày làm việc cho các order thành phố. Phí ship Grab người mua chịu. Và thời gian trả hàng 4,5 ngày làm viêc cho các đơn hàng tỉnh, giao bằng giao hang tiet kiem.

 

B- Đối với các áo muốn in theo mẫu (áo của Chodole, bên mình không in áo của khách)

Giá 265,000vnd áo mẫu 
*Mức giá tùy vào hình in.

Mức 1: Order đầu tiên - 50 áo ( tối đa 5 mẫu in khác nhau, 1 mẫu/ 10 áo)

Mức giá chiết khấu -40% khi order 50 áo trở lên.

Các order tiếp theo minimum order 5 áo cho mẫu in cũ ( 1 mẫu in / 5 áo).

Mức 2: Order đầu tiên - 100 áo ( tối đa 5 mẫu in khác nhau, 1 mẫu/ 20 áo)

Mức giá chiết khấu -50% khi order 100 áo trở lên.

Các order tiếp theo minimum order 5 áo cho mẫu in cũ ( 1 mẫu in / 5 áo).

Mẫu in mới sẽ tính phí áo mẫu.

 

 

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One