[Vietnamese] Tranh vẽ siêu thực về phụ nữ trong phòng ngũ - Karen Ann – chodole

[Vietnamese] Tranh vẽ siêu thực về phụ nữ trong phòng ngũ - Karen Ann Myers

Posted by Thanh Mai on

Dưới góc nhìn từ trên xuống, Karen Ann Meyes đã vẽ lên những bức tranh theo trường phái Surrealism (Tranh Siêu Thực). Bằng cách mô tả lạị khoảnh khắc thả dài trên giường ngũ (với các trạng thái tâm lý khác nhau) Karen cho chúng ta thấy những gì mà phương tiện truyền thông hôm nay nhìn về phụ nữ. Các phòng ngủ với đầy đủ màu sắc và hoa,  phần nào làm giảm bớt đi sự tập trung về vẻ đẹp xác thịt của người phụ nữ trong tranh đối với nguời xem tranh (những ý tưởng của chủ nghĩa duy vật, giới tính và quyến rũ thể xác). 

Xem thêm các tác phẩm nghệ thuật của Karen Ann Myers.


Older Post Newer Post

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One