Tamir Sher - Master on 45s – chodole

Tamir Sher - Master on 45s

Được viết bởi Thanh Mai vào

English:

Tamir Sher is a photographer based in Tel-Aviv. For this series, Masters on 45s, he placed reproductions of Old Master Paintings on a record player and photographed them at various shutter speeds in order to investigate how the low-tech record player connects old with contemporary – Master Painting and the digital era.

Vietnamese:

Tamir Sher là một nhiếp ảnh người Israel,  based tại Tel-Aviv. Trong loạt bài - Master on 45s, Tamir dùng các bản sao của các bức hoạ nổi tiếng nằm trên một máy record và chụp lại những khoảnh khác của chúng ở những tốc độ khác nhau để tạo ra một tác phẩm cộng hưởng của những siêu phẩm với các thiết bị công nghệ đương đại. 

 

 


Bài viết cũ Bài viết mới

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One