[Creative Design] Ý tượng sáng tạo cho những thành phố thông minh – chodole

[Creative Design] Ý tượng sáng tạo cho những thành phố thông minh

Được viết bởi Gillian Dinh vào

Bằng việc thêm một chút "đường cong" vào các biển quảng cáo bình thường trở nên khác biệt. Ngoài việc mang những thông điệp quảng cáo như bình thường, giờ đây chúng còn được sử dụng cho những mục đích khác. Lấy ý tưởng về sự hữu dụng - " Nếu bản thân thành phố trở nên thông minh hơn, thì cuộc sống ở thành phố đó cũng sẽ trở nên tốt hơn" - IBM và Ogivily Pháp đã tạo ra những biến quảng cáo với một mục đích mới. 

Họ hy vọng rằng chiến dịch quảng bá này sẽ khuyến khích người dân thành phố và các nhà lãnh đạo của thành phố suy nghĩ về việc khiến cho nơi họ sống trở nên "thông minh hơn" và tốt hơn.

IBM

 

Source: www.fastcocreate.com

 


Bài viết cũ Bài viết mới

0 comments

Bình luận

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One